Кафе и производство антисептиков построят в Чехове и Серпухове